Důvod? Stavební práce jsou v současnosti v takovém rozsahu, že se je nepodaří v letošním roce dokončit.

„Jaký bude další postup ze strany vlastníků, zda budou žádat o prodloužení termínu, mně zatím známo není a nechtěl bych o tom spekulovat," uvedl starosta Jan Malý k dalšímu posunu cílové pásky, která měla být částečně přestřižena v roce 2012 při zprovoznění restaurace.

„Pokud investoři nepožádají o prodloužení termínu dokončení přestavby, hrozí jim ze strany města pokuta," dodal Malý. Jednatel společnosti Hotel Start Jan Ent tvrdí: „Do konce roku požádáme město o další výjimku."

Zároveň si pokládá řečnickou otázku. „Chceme my tady v Jičíně otevřít hotel Start nebo budeme pokutovat společnost? Pokud budeme sankcionovat společnost, tím nejspíš oddálíme otevření objektu." Podle Jana Enta za průtahy přestavby stály v prvních letech především finance.

„V roce 2010, když jsme hotel kupovali, byli na startovní čáře dva zájemci. My jako fyzické osoby i jako firma. Městu se tehdy nelíbil náš společník, ale kdyby nám tento původní investor zůstal, tak už by asi hotel fungoval. Náhradníkem byl pan Miroslav Knap, který kvůli podnikání v Tunisu málem zkrachoval. Nyní máme za společníky majitelé novopacké firmy El Nino, kteří chtějí do komplexu investovat, jsou finančně silní a s nimi  zvládneme dojít do finále," nastiňuje  Jan Ent hlavní důvody průtahu renovace hotelu, která se s přibývajícími roky finančně prodražuje i samotným vlastníkům.

„Do konce roku má být kompletně zrekonstruovaná věž hotelu. Proto chceme uspořádat den otevřených dveří, kdy návštěvníkům ukážeme hotelové pokoje a restauraci ve dvanáctém poschodí. Z kraje příštího roku se chceme zaměřit na dokončení restaurace a prostor v přízemí. Předpokládáme, že  celé zařízení zprovozníme v příštím roce," slibuje Ent.