Suma je o 50 milionů korun nižší než v loňském roce. Za snížením vyrovnávacích plateb ze strany kraje stojí mimo jiné i změna úhradové vyhlášky.

„Nová úhradová vyhláška na letošní rok počítá s vyššími hodnotami za jednotlivé výkony, proto došlo oproti loňskému roku ke snížení krajského doplatku za ztrátovost. Důvodem snížení je i fakt, že nemocnice nasadily výrazná úsporná opatření," řekla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

„Naše ambice je, aby příspěvek v budoucnu byl do 80 milionů korun," uvedl  hejtman Lubomír Franc.

Podle předběžných údajů by loňské hospodaření krajských nemocnic mělo skončit v zisku 112 milionů korun. Z částky by mělo jít 90 milionů  na splacení dluhů krajských nemocnic  z minulých let, které činí asi 270 milionů korun. Podle radní Třešňákové půjde na snížení dluhu i rezerva 50 milionů korun.

„Předpokládám, že letos budou nemocnice hospodařit s nulou," řekl hejtman a dodal, že v roce 2017 by dluhy krajských nemocnic měly být uhrazeny. Po loňském roce už jsou bez dluhu oblastní nemocnice v Trutnově a v Jičíně.