„Komplexní rekonstrukce trvala skoro tři roky, když počítáme i papírovou válku, která upřímně řečeno, nebyla vůbec jednoduchá,“ uvedla starostka Lucie Potůčková.

Projekt byl podle ní odvážný, ale precizně připravený a projednaný. „Nakonec nebyl tak bolestivý, jak jsme mysleli. Celkově jsme vykáceli 29 stromů na starém hřbitově a zasázeli 66 kusů stromů ve vysokokmenu, 677 keřů a 1937 trvalek,“ shrnula starostka.

Přítomní mohli zapálit svíčky u hrobů, které si samo vybrali, a zúčastnili se i výsadby více než tisícovky cibulek narcisů. K nim přibudou i čtyři tisíce krokusů. „Hřbitov byl založen v roce 1886. Pohřbívání v okolí kostela probíhalo mnohem dříve, jak je patrné na některých dosud zachovaných hrobkách. Přestože příroda a zub času neúprosně pracují, stále ještě zůstává na hřbitově řada skvostných rodinných hrobek dávných občanů Mladých Buků, Kalné Vody, Hertvíkovic, Sklenářovic, Bystřice a Dolních Sejfů,“ uvedla starostka a poukázala například na hrobku rodiny Augusta Majera, který byl starostou Mladých Buků, a za jehož éry byla obec v roce 1904 povýšena na městys.