Zvyk uctívání památky mrtvých patří mezi nejstarší tradice a z pohanských časů přežil až do dnešní doby. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto období navštívit  rodinné hroby a rozsvítit na nich svíčku či položit květiny na znamení  víry ve věčný život.

Hřbitovy navštěvují věřící i nevěřící

Češi se k víře příliš nehlásí, ale i přesto v naší zemi podle průzkumů míří na přelomu října a listopadu uctít památku zesnulých na hřbitovy více než polovina lidí.

„Umyju pomník a uviju věnec,"říká 69letá paní Marie z vesnice u Hradce Králové, která se stará o hrob svých rodičů, kde chce být jednou také pochována. Věnec vyrábí z chvojí a přírodních materiálů, které má na zahradě nebo si pro ně zajde do přírody. „I chryzantémy si pěstuju sama," dodává.

Na hrobě však nechává místo i pro věnce a svíčky, které tam přinášejí její sourozenci. Na závěr dušičkového dne je prý s manželem už tradičně zvou k sobě domů na kávu.

Ještě předtím však navštěvují i jiné hřbitovy. „Maminka pocházela ze sousední vesnice. Na tamějším hřbitově leží moji prarodiče i tetička se strýčkem, takže tam rozsvěcujeme svíčky. Rodina mého muže má hrob zase v jiné vesnici," vypráví paní Marie.

Stejně jako ona prožívá Dušičky většina lidí na vesnicích. I ve městech je však na hřbitovech plno. Lidé neváhají  cestovat na hroby svých blízkých třeba přes půl republiky.

Sudý počet květů doporučil Guth-Jarkovský
- Památka zesnulých je vzpomínkou na zemřelé, kteří podle katolického pojetí nejsou ještě dokonale připraveni ke vstupu do nebe a jsou ve fázi „očišťování".
- Slavit památku všech zemřelých věřících 2. listopadu nařídil poprvé opat Odilo z benediktinského kláštera ve francouzském Cluny v roce 998.
- V Česku v tomto období uctí památku zesnulých na hřbitově více než polovina lidí
- Drtivá většina návštěvníků hřbitovů rozsvěcuje na hrobech svíčky.
-  Smuteční kytice mají zpravidla sudý počet květů. Toto pravidlo, které kdysi stanovil bývalý ceremonář prezidenta T. G. Masaryka Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, lidé v Česku a na Slovensku dodržují dodnes.

Svíčky symbolizují věčný život

„Kult zemřelých je starý jako lidstvo samo. Také dnes lidé věřící i nevěřící pamatují na zemřelé," potvrdil jilemnický vikář František Mráz.

Svátek zesnulých a přípravu na období zimy slavili například Keltové. Věřili, že v tento čas se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých, že se duše  vracejí na zem a naopak živí mohou navštívit podsvětí. Keltové uctívali své mrtvé prostřednictvím obřadů i obětí, báli se temných sil a odháněli je ohněm. Ohně také ukazovaly cestu duším, které zbloudily.

Také podle křesťanů, kteří věří v posmrtný život, je období Dušiček příležitostí k tomu, aby se lidé zamysleli nad vším, co se smrtí souvisí. I oni zapalují ohně, i když už jen ve formě svíček.

„Světlo je symbol víry a věčného života,"vysvětlil vikář František Mráz.

Dušičkový čas mám ráda…

Památka zesnulých se slaví v podzimních dnech, kdy ubývá světla a zhoršuje se počasí. Nepříliš lichotivý termín „dušičkové počasí" vyvolává asociaci šera, chladna a podzimních plískanic. Jsou však lidé, kterým se tento čas líbí.

S tím, že Dušičky jsou svátkem přívětivým, souhlasí i vikář František Mráz: „Pochmurný je jen tam, kde není víra ve věčný život. Lidé, kteří věří, že se svými blízkými jednou sejdou, to pojímají jinak," podotkl duchovní.

Také paní Marie se na Památku zesnulých těší.

„Mám Dušičky ráda. I když je špatné počasí, osvětlené hřbitovy jsou  krásné," řekla a dodala, že právě v této době se na hřbïtovech často setkává i s přáteli, kteří žijí daleko, a  proto je už dlouho neviděla. „Pozdravíme se a zavzpomínáme společně," usmála se.

Pozor na zloděje a sváteční řidiče

Východní Čechy - Policisté očekávají o nadcházejícím „dušičkovém" víkendu opět spoustu nehod, protože na silnice vyjedou za hroby svých blízkých sváteční řidiči. Policie však bude v okolí hřbitovů v permanenci  také kvůli zlodějům, kteří mají o svatodušních svátcích vyslovené pré.

Lidé totiž nechávají v autech u hřbitovů na odiv odložené věci, které nenechavce lákají ke vloupání. A stejně časté jsou i krádeže na samotných hřbitovech.

„Taková odložená kabelka ve chvíli, kdy upravujete hrob nebo chystáte výzdobu, je velmi snadnou kořistí a během pár sekund může být nenávratně pryč," uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník.

Samostatnou kapitolou jsou krádeže výzdob hrobů. Na pořádek na hřbitovech si proto i v následujícím týdnu chtějí ve východočeských městech posvítit vedle státních policistů i strážníci.

Obezřetní by měli být v hustém provozu rovněž řidiči. Jednak kvůli nezkušenosti a nepředvídatelnému chování „dušičkových" šoférů, jednak i kvůli chodcům, kterými se to na přístupových cestách ke hřbitovům v těchto dnech jen hemží. A po změně času, kdy se stmívá už před 17. hodinou, nejsou na přechodech často moc vidět.

„Zvažte důkladně barvu svého oblečení, případně používejte reflexní prvky jako doplňky oblečení," vzkazuje policie chodcům.