Hygienici Královéhradeckého a Pardubického kraje v prvních osmi měsících letošního roku provedli 1448 kontrol a udělili 426 pokut v celkové výši 1,11 milionu korun. V nejvážnějších případech dokonce nařídili podnik dočasně uzavřít.

Hlodavci a švábi

Podle královéhradeckých hygieniků téměř čtvrtinu odhalených prohřešků představovaly špína a nepořádek v kuchyních a skladech, zaneřáděné lednice a mrazáky či plíseň na stěnách. Chyběla umyvadla pro personál, mýdlo, ručníky nebo teplá voda.

„V sedmi restauracích a v jedné lahůdkářské výrobně s výrobou rychlého občerstvení byly prokázány známky výskytu hlodavců, v jednom z potravinářských provozů byl zaznamenán výskyt švábů – vše na Náchodsku," upozornili hygienici na svých stránkách. Všechny tyto podniky byly zavřeny a čekala je deratizace nebo dezinsekce.

Kontroloři kromě toho nalezli potraviny, které měly  prošlou dobu spotřeby nebo byly špatně uskladněny, postihovali nesprávný postup při přípravě jídla a pokuty padaly rovněž za poškozené obklady a podlahy či opadávající omítku.

Hrubé chyby kontroly odhalily v nejrůznějších typech restaurací – od nádražní hospody přes závodní jídelny, turistické chaty, motoresty a penziony až po hotel ve Špindlerově Mlýně.

„Nutno uvést, že někteří provozovatelé sami přistoupili k dobrovolným nápravným opatřením a provozovnu si do odstranění závad uzavřeli sami,"  uvedli královéhradečtí hygienici.

Velmi podobné zkušenosti mají i jejich pardubičtí kolegové. „Nejhorší prohřešky? To jsou vždy ty, kdy může dojít ke kontaminaci potravin, pokrmů, nádobí a náčiní a je bezprostředně ohroženo zdraví lidí," uvedla vedoucí odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Jaroslava Jelínková.

Proč chybují?

Důvodů, proč se pracovníci stravovacích zařízení dopouštějí takových závažných chyb, je mnoho. Podle hygieniků se provozovatelé často střídají a mnozí z nich neznají hygienická pravidla, nemají kvalifikovaný personál a šetří na nesprávném místě. O profesionálním přístupu v řadě  případů nemůže být ani řeč.

Částka udělená na pokutách však není konečná. „Mnohá zahájená řízení  ještě probíhají a nejsou  do tohoto přehledu zahrnuta," upozornila Jaroslava Jelínková.

Falešná voda

Kontroly navíc prokázaly i šizení zákazníků. V baru hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně totiž hygienici  v lednici objevili originálně označené třetinkové skleněné láhve „pramenité vody od renomovaného výrobce", ovšem už načaté. Kontroloři měli podezření, že jejich obsah je jiný, než byl původní, proto je poslali k rozboru. „Bylo jednoznačně prokázáno, že pramenitá voda byla zaměňována za vodu jiné jakosti, než bylo deklarováno na etiketě nápoje," konstatovali hygienici.

Lidem, kteří nechtějí platit drahou značkovou láhev s falešným obsahem, doporučili, aby si nápoj raději nechávali otevřít až na stole.