Zjistili to pracovníci České obchodní inspekce (ČOI), kteří stánky a obchody s tímto sortimentem kontrolovali od 1. října do 5. listopadu. „Inspektoři kontrolovali dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména plnění informačních povinností, poctivost prodeje, správné účtování a seznámení spotřebitele s cenou," uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Z dvaceti kontrolovaných východočeských prodejců porušilo pravidla celkem sedm. Ani v dalších krajích nemohli být inspektoři s výsledky akce spokojeni. Na pováženou byly hlavně kontroly v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde při porušení zákona přistihli téměř dvě třetiny prodejců. V celé České republice zkontrolovali 242 prodejců, s vážnými nedostatky se setkali přesně u poloviny z nich.

„Nejčastěji zjišťovali nabízení výrobků bez označení výrobce nebo dovozce, bez povinných informací k bezpečnému používání a mnohdy i bez uvedení ceny," uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Na místě uložili inspektoři celkem 83 pokut v celkové výši 95 500 korun. „Další prodejce čeká za porušení povinností správní řízení, kde se bude mimo jiné rozhodovat také o výši pokuty," doplnil mluvčí.