„Už těsně před Velikonocemi, kdy to konečně počasí dovolilo, vyjely do ulic Náchoda zametací vozy. A od té doby, den, co den, jejich prostřednictvím provádějí Technické služby města Náchoda generální úklid komunikací po zimních měsících,“ sdělila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Starosta Náchoda Jan Birke upřesnil, že na konci března se uskutečnilo jednání, kdy se vedení města dohodlo na koordinaci úklidových pracích také s pracovníky v režimu veřejně prospěšných prací (VPP).

„Jsou již nedílnou součástí a pomáhají nám uklízet Náchod celoročně. Dohodli jsme se, že právě v měsíci dubnu posílíme personálně ruční úklid města,“ dodal starosta. Náchod a jeho příměstské části nyní uklízí dva zametací vozy a téměř 25 pracovníků technických služeb a VPP. V dubnu se má uklízet intenzivně i o sobotách, v provozu jsou jeden až dva zametací vozy a minimálně pět ručních metařů. „Strojní metení však často komplikují řidiči, kteří ani po výzvě neodstaví v avizovaných časech svá vozidla z parkovacích ploch. Taková místa pak musí být dočištěna ručně a úklid se tím komplikuje a prodlužuje,“ upozornila mluvčí radnice. Nepořádek postupně mizí i z ploch, které nejsou přímo v majetku města, aby město bylo viditelně uklizené.