V pátek 17. ledna měly původně být z rezervace v Milovicích přivezeny dvě asi dvaapůlleté jalovičky, které jsou klidnější než býčci a budou méně problematické z hlediska útočnosti a tendence unikat. Pratuři spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomohou s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky.

V podstatě se jedná o experiment, protože v Milovicích žijí ve stepní lokalitě, kdežto Josefovské louky jsou mokřady.

Jiří Řezník