Stávajícímu řediteli končí šestileté funkční období, přičemž město jako zřizovatel školy využilo možnosti vypsat výběrové řízení na nového ředitele.

Pohovory se třemi uchazeči se uskutečnily v průběhu května, jejich předmětem byla i diskuze nad koncepcí rozvoje školy.

Jaroslav Kostelníček byl čtyřmi členy komise z celkových sedmi ohodnocen jako nejlepší uchazeč.