Odhadované náklady jsou zhruba 13,88 milionu korun, ale jde o rozpočtovanou částku před výběrovým řízením. Dotace může pokrýt až 50 procent uznatelných nákladů, maximální výše je 6 milionů korun. Rada města zastupitelstvu předkládá návrh na schválení aktualizace páté etapy regenerace. Schválení Aktualizace je však v kompetenci zastupitelstva, a proto se dostane na pořad jeho nejbližšího jednání, které se uskuteční dne 19. září.

Smyslem regenerace je nejen zlepšení vzhledu sídliště, ale především vytvoření kultivovaného prostředí, které zvýší kvalitu každodenního života jeho obyvatel. Citlivě odstraní problémy sídliště s ohledem na starší generaci a zohlední potřeby stávajících obyvatel. Konkrétně v rámci páté etapy dojde k rekonstrukci komunikací, parkovišť a chodníků a také k výstavbě nových parkovacích stání. Dále se počítá i s revitalizací zeleně, vybudování odpočinkových míst a s rekonstrukcí ploch pro kontejnery na odpad. (jj)