Investiční část návrhu rozpočtu je ve výši 113, 1 mil. Několik investičních akcí přechází z tohoto roku, další akce byly zastupitelstvem dříve schváleny, takže jsou již nyní zafixovány smlouvou o dílo a některé z nich – kupříkladu hned první níže jmenovaná – budou podpořeny dotacemi. Mezi těmito záměry figuruje například přestavba „bývalé VZP“ v Polyfunkční komunitní centrum na autobusovém nádraží (25,5 milionu Kč), zateplení DPS v ulici Přátelství (11 milionů Kč), výstavba hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů (8 milionů Kč), umístění podzemních kontejnerů (3,5 milionu) rekonstrukce Regentského domu na Valdštejnově náměstí čp. 2 (necelé 3 miliony Kč), napojení kanalizace Soudná – Sedličky na přivaděč od Valdic (2,27 milionu Kč), postupná obnova jezuitské koleje (2,4 milionu Kč), výměna povrchu venkovního hřiště v areálu (2 miliony Kč), projektová dokumentace na vybudování infrastruktury v oblasti kasáren (1,5 milionu Kč), vybudování zahrady indiánů z Větrova v mateřské škole (1,3 milionu Kč), rekonstrukce výtahu ve věžáku v ulici Kosmonautů (1,2 milionu Kč) nebo splátka za koupi Masarykova divadla (2,5 milionu Kč) a příprava projektu na jeho rekonstrukci (1,2 milionu). Mezi zcela nové investiční záměry patří například výměna tobogánu v Aquacentru, jelikož ten stávající dosluhuje. Odhadované náklady jsou 6,9 milionu Kč. Dvě mateřské školy, MŠ U Kina a MŠ Fügnerova, se také dočkají napojení na centrální zdroj tepla. Výčet není kompletní.

Co se týká příjmové stránky, největší položkou jsou daňové příjmy. U nich rozpočet operuje s částkou 305 051 000 Kč. Druhým nejvýznamnějším příjmem jsou dotace, kde rozpočet pracuje s 79 954 000 Kč. Příjmy z vlastní činnosti jsou plánovány na 41 976 600 korun.

Ilustrační foto.
O kontejnery na textil je zájem