Radnice nyní oslovuje v dotazníkovém šetření uživatele, aby se vyjádřili k zavedenému systému. Šetření probíhá v Allanových sadech, Sedličkách a na Větrově. Dotazník i s průvodním dopisem míří do schránek, k dispozici bude i elektronická verze. „Do ní se respondenti dostanou pomocí instrukcí v dopisu. Vyplněné lístky lze odevzdat na podatelně městského úřadu,“ uvedl k průzkumu tiskový mluvčí Jan Jireš.

„Prosíme občany, aby dotazníku věnovali pár minut. Výstupy pomohou městu zlepšit stávající služby,“ řekl k akci místostarosta Jan Jiřička.

Pilotní projekt „door to door“ - dům od domu - byl zaveden na začátku července 2019. Funguje přibližně u dvou set rodinných domů. Komunální odpad, plast a papír se sváží v intervalu čtrnácti dnů, bioodpad jednou týdně. Z hlediska organizace a množství vytříděného odpadu se projekt osvědčil.