Do kulturních aktivit letos směřuje 538 tisíc Kč. Celkem přišlo 38 žádostí o kulturní grant, řada z nich přesáhla onu padesátitisícovou hranici. Kdyby Jičín měl všem podnětům vyhovět v plné výši, na grantech by vyplatil 1,28 milionu Kč. Do podpory cestovního ruchu hodlá Jičín rozdělit 250 tisíc. O grant projevilo zájem celkem 14 subjektů, které požádaly dohromady téměř o 600 tisíc Kč, tudíž i zde nastal více než dvojnásobný převis.

Největší podpora směřuje na sportovní činnost. Celkem je navrženo k rozdělení zhruba 3,56 milionu Kč. Nejvyšší částka je navržena házenkářskému oddílu HBC Mělo by se jednat o Jičín, z.s. Dále zastupitelé rozhodnou o grantech pro florbalový FBK Jičín, pro atletický AC TJ Jičín a pro mnoho dalších. Z jiných příjemců sportovní dotace jmenujme například Golf Club Jičín, Tchoukball Jičín, Aerobic club Jičín nebo Box Club Jičín. Bude-li návrh vzešlý ze sportovní komise schválen v daném znění, grant poputuje k 27 místním sportovním organizacím.

Pro sociální činnost je vyčleněno čtyřikrát 50 tisíc a částky 30 tisíc byly určeny stacionáři Život bez bariér a pro Oblastní charitu Jičín.