V devátém ročníku soutěžilo celkem rekordních 96 alejí a stromořadí ze všech krajů, kterým svůj hlas poslalo více než 7,5 tisíce lidí.

Jičínská alej, kterou založil v roce 1631 vévoda Albrecht z Valdštejna, skončila celkově na patnácté příčce. Anketu pořádá organizace Arnika.