Město letos investovalo do výzdoby téměř 400 tisíc korun, část peněz šla na pronájem a pořízení nových 3D dekorů, dále na dokoupení některých světelných komponentů a na uhrazení doprovodného programu. Světelné dekorace zdobí Husovu ulici, Masarykovo divadlo, Žižkovo náměstí, Valdštejnský zámek, biograf, městský úřad, zámecký park a další veřejná prostranství. „Nejdříve odstraníme osvětlení z okrajových částí města, až naposledy z Valdštejnova náměstí a parku,“ potvrdil Zdeněk Doležal z technických služeb.

Z Valdštejnova náměstí bude nakonec odstraněn i vánoční strom. Větve projdou štěpkovačem a kmen se vrátí původnímu majiteli, který dřevo zřejmě prožene kamny.