Poté, co se po letech odkladů a zrušených tendrů podařilo v minulých dnech dokončit první etapu výstavby náchodské nemocnice, jež se se svojí takřka dvoumiliardovou investicí stala nejdražší akcí v historii kraje, čeká hejtmanství další nemocniční výzva. A to v Jičíně. Tentokrát „jen“ za půl miliardy korun. Cílem stavebních dělníků zde bude dlouhou opuštěná a nevyužitá budova interny. Tu má po její demolici nahradit zbrusu nový pavilon.

Kraj počítá s tím, že na ni z kasy dá maximálně 534 milionů korun bez DPH. Právě taková bude moci býti nejvyšší cenová nabídka od zájemců, kteří se přihlásí do veřejné zakázky. Její vyhlášení schválili na začátku týdne krajští radní. V ceně je také opce ve výši 60 milionů korun na vybudování náhradního zdroje energie.

Stavební práce by mohly začít na jaře roku 2021. „Nejprve dojde k demolici stávajícího pavilonu A, na jehož místě vznikne nová moderní budova. Součástí bude také jednopodlažní spojovací koridor navazující na stávající krček mezi pavilony D a E. Se zahájením prací bychom chtěli začít v březnu příštího roku s termínem dokončení do 20 měsíců od doručení výzvy k plnění,“ uvedl radní pro oblast investic a majetku Václav Řehoř.

V podzemním podlaží nového objektu budou sklady, strojovny, šatny, magnetická rezonance a laboratoře. V prvním nadzemním podlaží bude vstup, transfúzní stanice, hematologie, odběrový úsek a interní ambulance a poradny. V druhém patře projekt počítá s Centrem klinických laboratoří a ve třetím s hemodialýzou. Stacionář onkologie a technické místnosti budou ve větší části čtvrtého nadzemního podlaží. V pátém patře, tedy v podstřešních prostorech, budou strojovny vzduchotechniky.

Po dokončení stavebních prací dojde ke kolaudaci kompletního díla a spuštění zkušebního provozu v délce 10 týdnů.

„Přestavba pavilonu A je pro poskytování kvalitní zdravotní péče pro jičínskou nemocnici zcela zásadní. Po jejím dokončení zde najdou odpovídající zázemí nejen pacienti, ale také zdravotnický personál v odvětvích onkologie, interny, dialýzy či mikrobiologie. Po dokončení tohoto projektu, které je v plánu v roce 2023, zajistíme odpovídající prostory pro poskytování zdravotní péče pro následujících 20 let,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.