„Je to zlý úmysl od autora, který není podepsán. Je to absolutní lež, nepravda a toto tvrzení musím odmítnout," reaguje první muž jičínské radnice Jan Malý, který zároveň vyvrací možnost, že by stížnost podal někdo z městského úřadu.

Radnice odmítá

„Nenacházím nikoho, kdo by mohl být autorem tohoto podání. Informace  jsou  relativně podrobné, anonym byl znalý věci. Vnímám, že směřuje proti vedení města, podezření z korupce odmítám," zdůraznil starosta.

Radnice už v únoru obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zprávu o anonymním podání, které poukazuje, že při rekonstrukci  objektu  došlo k překročení limitu víceprací  přesahující  čtyřicet  procent.

„Vícepráce a méněpráce  jsme překročili o šestnáct setin, celkem tvořily 30,16 procent," vysvětluje Jan Malý s tím, že limitní hranice je třicet procent.

Jičínští záležitost projednali na radě a vyjádření  odeslali na ÚOHS  s veškerými   materiály, které se týkaly stavby.

V pátek bylo radnici doručeno sdělení ÚOHS, že proti městu zahajují správní řízení pro  podezření  z porušení zákona o veřejných zakázkách.

„Věříme, že podezření bude rozptýleno  a doufáme, že úřad dojde k závěru, že ani z této strany nedošlo k pochybení," míní  starosta.

Toho v minulém týdnu kontaktoval vrchní komisař z odboru kriminální policie Hradce Králové a seznámil ho s anonymním podnětem na prošetření všech výběrových řízení, souvisejících s projektem Denního stacionáře.

„Mohl jsem do podání nahlédnout. Podle dopisu jsme postupovali chybně a netransparentně a jsme obviněni z korupčního jednání," říká k anonymu Jan Malý.

„V podnětu jsou uvedena tři výběrová řízení, při kterých údajně došlo ke korupci. Veškeré údaje o soutěžích jsou přístupná na internetu, můžete tam nahlédnout, já opravdu netuším, v čem je korupce. Je to absurdní," komentuje celou záležitost místostarosta Petr Hamáček.

Podle starosty zatím kriminalisté nemají žádné podněty proto, aby zahájili ve věci trestní stíhání, zatím shromažďují fakta.

Místostarosta Petr Hamáček má pak za město podat podrobné informace do policejního protokolu. Vedení města se šetření neobává, neboť věří, že dokáže  svůj postoj objasnit a vysvětlit.

Náklady

Rekonstrukce budovy č. 15 v Soudné byla zakončena vloni na podzim za 19,8 milionů korun (stavební práce), celkové náklady včetně vybavení interiéru a pořízení závěsného systému dosáhly částky 25,5 milionů korun. Město na projekt získalo dotaci  z ROP Severovýchod ve výši 14,2 milionu korun.