Výstavba silnice, která má propojit Čechy a Moravu je dlouhodobý proces, který zatím nemá jasný cíl. Provází ji neustálé diskuse, neboť jednotlivé obce v její blízkosti mají mnohdy odlišné požadavky než ministerstvo dopravy nebo Ředitelství silnic a dálnic.

Zastupitelé Litomyšle se na dubnovém zasedání shodli na pěti bodech, které chtějí prosadit, aby byli občané města, ale i okolních obcí spokojeni.

Brání se hluku

V podstatě se jedná o posouzení trasy, která by nebyla vedena po náspech, ale využila terén. Tím by se odstranil problém s hlukem, který by obtěžoval obyvatele města. Zároveň je požadována vizualizace současné trasy využívající náspy i požadované „ukrytí" silnice do zářezů. Pokud by by nakonec došlo na realizaci s náspy, tak chtějí zastupitelé výstavbu protihlukových stěn.

Zcela jednoznačný odpor mají obyvatelé Litomyšle a přilehlých Kornic k možné odpočívce pro kamiony. Tu odmítá i Pardubický kraj. „Dále požadujeme na obslužné komunikaci mezi Suchou a Strakovem realizovat výhybnu," řekl starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Jaké nakonec vyhraje řešení, není prozatím jasné. Diskuse nad plány však jen tak neskončí.

Výstavba je běh na dlouho trať a zda bude vyhověno žádostem z Litomyšle by mohlo vedení města vědět na konci května. „Pokud vše půjde podle plánu, tak bychom chtěli občany seznámit s vizualizacemi v červnu," prohlásil Radomil Kašpar. Zároveň přiznal že celý proces je o vzájemné diskusi a město nemá rozhodovací pravomoci. Stále však věří, že v roce 2023 bude dálnice hotová.

Do hry samozřejmě vstupují i zájmy okolních obcí. Všem je jasné, že dálnice j potřeba, ale nikdo ji nechce mít v blízkosti zástavby. Zda přijdou projektanti s ideální variantou není jisté.

Zastupitelé Litomyšle se však snaží vyhovět všem, i když jednoznačně preferují zájmy obyvatel Litomyšle. Na svém jednání již v minulosti vzali na vědomí petici od obyvatel Kornic.

O strpení při hledání konečného řešení prosí i zástupci kraje. „Příprava vizualizací si vyžádá více času, než projektanti původně plánovali. Proto prosíme občany o trpělivost. V této chvíli platí, že setkání veřejnosti s projektanty, zástupci Ředitelství silnic a dálnic i dalších orgánů proběhne v květnu nebo nejpozději na začátku června," řekl Michal Kortyš, radní pro dopravu Pardubického kraje.