Už dva vodáci zaplatili v těchto místech za přehnanou odvahu cenu nejvyšší. Aby byli hasiči ve chvílích, kdy jde o život, schopní ohroženým lidem pomoci, účastní se v těchto dnech kurzu na zrádném jezu. Procvičují tu záchranu osoby v bezvědomí, ale i vlastní sebezáchranu z nebezpečného místa za použití upoutaného raftu nebo záchranné lanovky. A připomínají si, že ne vždy přijde pomoc včas.