Strategie, která díky tomu vznikne, se bude věnovat hlavně příštím deseti letům. „Tento dokument by měl sloužit jako podklad pro rozhodování o dalším směřování vývoje města, o konkrétních projektech a aktivitách města v nejbližších letech i v dlouhodobějším horizontu. Strategii rozvoje bychom rádi vytvořili nejenom na základě práce odborníků, ale také za přispění obyvatel,“ uvedl starosta Martin Moravec.

Dotazník dostali místní do poštovních schránek, ale mohou ho vyplnit i elektronicky. Strategický plán se bude týkat oblastí: obnova zástavby, veřejných prostranství a krajiny, technická infrastruktura a ostatní rozvoj obce, školství, kultura, sport a volnočasové aktivity a podnikání a zaměstnanost.