V pátek 1. září 2017 se přijel podívat, nyní již v pozici kardinála, jak viceprezident Europa Nostra John Sell předává v Kuksu nejvýznamnější ocenění za obnovu památek, cenu Grand Prix evropského kulturního dědictví. Devítiletou dobu od podepsání kontraktu až po získání památkářského Oscara vyplnila mistrná revitalizace barokního skvostu, kterou ministr kultury Daniel Herman označil za symbol světově špičkové úrovně české památkové péče.

„Jsou to krásné okamžiky v životě, dnes již starého muže. Povedla se jedinečná věc. Udělal se velký kus práce, který má ohromný přesah a hodnotu,“ s nadšením si prohlížel barokní areál.

Vzpomněl si také na startovací etapu celého projektu. „Tehdy se vedla obrovská diskuse o tom, kdy se peníze vrátí, co to bude stát, co tady bude. Neustoupilo se, což je dobře. Říkal jsem: spočítejte si, kolik do toho Špork dal, když hospitál stavěl. Přivedl si největší světové odborníky tehdejší doby, Matyáš Bernard Braun byl velkým žákem sochařské školy Berniniho, jehož dílo vidíme na Svatopeterském náměstí ve Vatikánu. Uběhlo několik století my z toho pořád těžíme. Ekonomika takové stavby není na pět let. Nejde přitom jen o peníze. Je to krása, která dává lidem radost.“

Nejde o vyžebrané peníze
V souvislosti s úspěšným projektem kardinál připomněl úsilí tehdejšího hejtmana Pavla Bradíka a Kláry Dostálové, někdejší zakladatelky a ředitelky Centra evropského projektování a předsedkyni správní rady obecně prospěšné společnosti Revitalizace Kuks. „Dýchá z toho důvěra a odvaha jít do takové akce. Jinak by se to nepovedlo. I proto jsem chtěl přijet a poděkovat jim, stejně tak profesoru Malému. Tito lidé pro mě znamenali za mého hradeckého pobytu opravdu hodně,“ řekl Duka, který je rodákem z Hradce Králové.

Ocenil velkou pomoc evropských fondů, EU dotovala obnovu Hospitálu Kuks 374 miliony korun. „Nejde o vyžebrané peníze, ale o širokou mezinárodní kooperaci, což vypovídá o skutečnosti, že Kuks není zapadlá osada, ale patří k největším pokladům evropské kultury,“ zdůraznil arcibiskup pražský a primas český.

Nehynoucí duchovní idea
Jako představitele církve jej z pochopitelných důvodů nejvíce poutá v barokním areálu duchovní prostředí s působivým kostelem Nejsvětější Trojice. „Naše vize byla ještě větší, doplnit duchovní část o lázeňskou ve smyslu moderního vodolékařství. Vždyť Kuks ve Šporkově době předběhl Karlovy Vary,“ poukázal kardinál na lázeňskou historii Kuksu.

„Pro mě je Kuks důkaz, že nestačí mít peníze, materiál, ale také duchovní ideu. Ta v Kuksu žije po všechna staletí. Bez ideového a duchovního vzepjetí by naše civilizace patrně vůbec nebyla a chceme-li z dnešní krize vyjít, potřebujeme skutečně velmi silný, mohutný duchovní rozměr. To jsou ty věže kostelů, špice pyramid, menhiry ve Stonehenge. To není jen lidské dílo, ale také dílo Boží,“ vyslovil se kardinál. „Kuks si prošel krizemi, ale zůstal tady, protože má duchovní náboj,“ dodal Dominik Duka.