Každou přihlášenou obec v červnu navštívila hodnotitelská komise, která posuzovala například společenský život, aktivitu občanů, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, péči o veřejná prostranství a zeleň nebo informační technologie.

„Obec Sovětice porotu přesvědčila především svým původním rázem, udržováním tradic, zemědělskou činností, aktivitami občanů i prací s mládeží. Nezapomíná ani na podporu cestovního ruchu nebo přípravu nových projektů," uvedl mluvčí Královéhradeckého kraje Michal Friček.

Závěrečné jednání komise se konalo ve středu ve Vrbici na Rychnovsku. Komise rozhodla, že Modrou stuhu za společenský život získají Hejtmánkovice na Náchodsku, Bílou stuhu za činnost mládeže Třebnouševes na Jičínsku, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Kovač na Jičínsku a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu Bystřice na Jičínsku.

„Jednotlivé stuhy jsou samozřejmě finančně ohodnoceny. Zlatá milionem korun, zelená částkou 400 tisíc a ostatní po 600 tisících korun," upozornil Michal Friček.

„Komise má velmi těžkou úlohu. Konkurence obcí  je  rok od roku vyšší a stejně tak se profesionalizuje i jejich prezentace. Zaujmout komisi během hodiny a půl vyžaduje časově náročnou přípravu," podotkla členka komise Renata Fodorová. Proto byl letos rozdán větší počet Cen hejtmana, k nimž také náleží finanční odměna. Radovat se z ní budou v deseti obcích, mimo jiné v Mokré na Rychnovsku, kde komisi zaujaly tamější moderní knihovnické a informační služby .

Všechna ocenění budou předána na slavnostním vyhodnocení soutěže 23. srpna v Sověticích. Loni zvítězila obec Holovousy.