Do voleb je daleko, ale pokud by ANO pozici uhájilo, mohl by mít kraj první hejtmanku v historii. Jeho kandidátku totiž vede Klára Dostálová, nynější náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

Jak dlouho jste uvažovala nad nabídkou vést kandidátku ANO? A co rozhodlo?
Musím přiznat, že chvíli jsem se rozmýšlela. Celý život jsem vsázela na svoji odbornost a na politickou kariéru   jsem nepomyslela. O to překvapivější pro mě byla nabídka ANO. Když jsem se pana (Andreje) Babiše ptala, co ho k tomu vedlo, řekl, že chce skutečné odborníky a to, že nejsem členkou ANO, mu nevadí. Dalším důvodem byl fakt, že jsem v Královéhradeckém kraji pracovala deset let jako ředitelka Centra evropského projektování (CEP), které pomohlo získat více než 25 miliard korun mimo jiné na rekonstrukci Kuksu, výstavbu digitálního planetária, opravu kláštera v Broumově, na opravu desítek kilometrů silnic a zateplení škol, nemocnic a ústavů. Své obzory a zkušenosti jsem si rozšířila jako náměstkyně ministryně pro místní rozvoj a jsem přesvědčena, že mohu kraji nabídnout manažerské zkušenosti i „tah na branku".

ANO si jako stěžejní programové záležitosti do krajských voleb stanovilo zdravotnictví, školství, dopravní infrastrukturu, sociální služby a bezpečnost. V které z těchto oblastí kraj podle vás musí nejvíce přidat?
Na MMR mám nyní na starosti regionální rozvoj včetně dotační politiky a přes projekty se přesně dozvíte, co je kde potřeba. Jako naprosto zásadní vidím dopravu a zdravotnictví. Stav silnic v kraji je katastrofální, zejména na komunální úrovni. Vím přesně, jak tomu pomoci a kde sehnat dotace. Je nutné z pozice kraje urychlit výstavbu D11 a R35, postavit důležité obchvaty, třeba obchvat Náchoda, ale je nutné zaměřit se i na silnice II. a III. třídy, na ulice v městech a vesnicích a také na dopravní obslužnost. Dobrá infrastruktura je základem rozvoje.

A zdravotnictví?
Nikdo nesmí mít strach o svůj život nebo svých blízkých. Je nutné v každé okresní nemocnici zajistit chirurgii a internu a v rámci celého systému dobře plánovat odborná pracoviště. Kraj jako provozovatel nemocnic zároveň musí najít peníze, aby zajistil kvalitní lékaře a sestry. Ti nám utíkají za lepším. A také pohotovost – zkoušela jste někdy v neděli mimo fakultku najít zubaře?

Na co je potřeba zaměřit se ve školství?
Propojme vzdělání s praxí, zejména u odborných škol. Když se to podaří, budeme vychovávat studenty, kteří zůstanou v kraji, protože tu najdou uplatnění. Podnikatelé se budou rádi podílet na výchově svých budoucích zaměstnanců. A kraj to všechno může zorganizovat. Důležité je i bojovat za změnu financování školství. Nerušme školy, ale změňme systém. Dotace na žáka jsou nesmysl. Vedou ke kvantitě na úkor kvality.

Z kraje na MMR
Klára Dostálová (45) vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Působila mimo jiné jako  předsedkyně výkonné koordinační skupiny Asociace krajů ČR, členka komise Rady Královéhradeckého kraje pro evropské záležitosti a ředitelka Centra pro evropské projektování při královéhradeckém Krajském úřadu. Od roku 2014 je náměstkyní ministerstva pro místní rozvoj. Po odchodu Věry Jourové byla jednou z adeptek na místo ministryně.

A vaše plány v sociální oblasti?
Chci se zaměřit na to, aby senioři, ale i lidé s handicapem prožívali důstojnější a šťastnější život. A pozor! Včetně jejich rodin. Evropa stárne, a tak bych chtěla seniory více zapojovat do života a pro chronicky nemocné občany vybudovat stacionář v nepřetržitém režimu. Je nutné podpořit terénní péči. A rozhodně nepodcením bezpečnost. Jde o bezpečnost na školách, na stadionech, kam vodí rodiče děti, na ulicích i ve vyloučených lokalitách. A také o bezpečnost v kontextu uprchlické krize. Chce to peníze na kamery pro recepce ve školách, na více sloupů veřejného osvětlení i na více strážníků v ulicích. Kraj na to potřebuje peníze a je třeba vědět, kde jsou finanční možnosti a zdroje.

Pokud by se ANO dostalo do vedení kraje, co by změnilo?
Kraj i krajský úřad znám velmi dobře, takže nebudu potřebovat čas na „rozkoukání". Je na čase přestat říkat „ono to nejde", protože ono to vždycky nějak jde. A je nutné zrychlit práci. A jako ekonomka tvrdím: Je potřeba investovat, a tím kraj rozvíjet. Moje první kroky povedou k rozpočtu a podívám se na poměr provozních a investičních výdajů. Budu se snažit využit všechny dotační možnosti včetně zajištění potřebného servisu a pomoci. Prostě budu čerpat vše, co je možné. A do poslední koruny.

Před časem jste řekla, že cestovní ruch je pilířem úspěšné regionální politiky. Kraj se této oblasti věnuje, myslíte, že i přesto má rezervy?
Náš kraj je pro cestování předurčen. Máme krásnou přírodu a úžasné památky. Jako Východočeška jsem na to nesmírně hrdá a chci o ně pečovat. Cestovní ruch v Česku zaměstnává více než 250 tisíc lidí a váže se na něj spousta dalších aktivit zejména v sektoru služeb. Rozvoj cestovního ruchu znamená větší prostor pro podnikání, nové pracovní příležitosti a bohatší kraj. To, co v kraji jasně chybí, je propagace a marketing. Při vší úctě k úředníkům, tohle je věc kreativity a nových nápadů. Já sama ani nevím, kdy jsem viděla něco, co by mě lákalo k návštěvě kraje. Tady rezervy určitě jsou.

Ministryně Karla Šlechtová nedávno kraje varovala před zbytečnými projekty, které se připravují jen kvůli evropským penězům. Stalo se to někdy i v hradeckém kraji?
Už jako ředitelka CEP jsem se snažila žadatelům vštěpovat, že nejde o to získat dotaci, ale dotaci udržet. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že v projektech za oněch zmiňovaných 25 miliard, kterým jsem v kraji pomohla, není ani jeden zbytečný. Budu velmi ostražitě hlídat, abychom nestavěli  rozhlednu, ze které není nic vidět, nebo nádrž, která neudrží vodu. Všechny tyto přešlapy se mimo náš kraj staly a samozřejmě, že to je chyba.

S kým by ANO bylo ochotné po volbách spolupracovat?
Pro mě jsou důležité vize, cíle a naplnění programu, který občanům nabídnu. Rozhodně se nebudu vůči někomu vymezovat, ale budu jednat nad programy tak, aby z toho měl co největší užitek kraj a občané. Nikdy jsem nebyla politička a na politikaření nejsem stavěná.

ANO se nedávno prosadilo do komunální politiky. Od té doby však už přišlo o několik primátorů a v řadě koalic panují velké rozpory. Je to kvůli nezkušenosti nového seskupení nebo špatnému výběru lidí? A jak podobným situacím chcete ve vedení kraje předejít?
Přestože nejsem členkou hnutí, připomenu nedávný projev pana Babiše. Připustil, že jak ANO rychle rostlo, přišli i prospěcháři a hnutí se jich musí zbavit. A věřím, že to udělá. Důležitá je sebereflexe, uvědomit si chyby, napravit je a jít dál. Konkrétně mohu ale mluvit za naši kandidátku do krajských voleb. Všechny kandidáty osobně znám a jsem přesvědčena, že tam prospěcháři nejsou. I kdyby byli, u mě by neměli šanci (smích).

Volební seriál Deníku
Za půl roku budeme volit reprezentaci Královéhradeckého kraje: Kdo  chce usednout do hejtmanského křesla? Co kraji chce přinést a jaké jsou jeho názory?
Deník přináší každou sobotu od 9. dubna do 21. května sérii rozhovorů se sedmi lídry, kteří by se hejtmany mohli stát.
Proč zrovna tito? Jejich strany se buď na vedení krajské samosprávy podílejí nebo mají podle posledních průzkumů volebních preferencí šanci se do krajského parlamentu dostat.