Zachránit a zpřístupnit kulturní dědictví benediktinského řádu v českých zemích je cílem projektu Brána moudrosti otevřená. Do ojedinělého plánu byly zařazeny pouhé dva kláštery - Broumov na Náchodsku a Rajhrad. na Brněnsku.

Tyto kláštery mají mnoho společného - v obou se dochoval bohatý knižní fond a oba jsou také významnými památkami, jež značně formovaly dané regiony.

Díky projektu vzniká nová digitalizovaná evidence více než poloviny zdejších svazků. Zároveň budou restaurovány nejvzácnější a nejohroženější knihy.

Díky projektu vzniká nová digitalizovaná evidence více než poloviny zdejších svazků. Zároveň budou restaurovány nejvzácnější a nejohroženější knihy.

Kulturní dědictví obou památek bude díky projektu prezentováno laické i odborné veřejnosti formou zpřístupnění fondů a dalších prezentačních aktivi. Knihy budou představeny na výstavě, ve videodokumentu, v odborných publikacích a studiích.

„Knihy důkladně procházíme a sbíráme data pro vznikající databázi. Digitalizujeme vybrané části knih," popisuje náplň práce vedoucí Katedry pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Martina Bolom-Kotari.

„Knihy uložené v broumovské knihovně nyní postupně katalogizujeme, ročně bychom měli zpracovat zhruba dva tisíce knih. Práce je před námi stále dost," je si vědoma dlouhodobosti projektu.

Před několika týdny byly do knihovny instalovány měřiče teploty a vlhkosti. „Potřebujeme detailně zmapovat klima v knihovně a zjistit, jaký vliv má na uložené historické předměty. Řešíme také otázku, nakolik může být klima ovlivněno poměrně čilým turistickým ruchem, abychom mohli navrhnout odpovídající řešení," vysvětluje hlavní řešitelka projektu.

Její kolegové z Fakulty restaurování v Litomyšli provádějí detailní průzkum knižních vazeb. „Každou knihu musejí nejprve očistit, pak zkoumají a vyhodnocují její celkový stav. Posuzují, zda potřebuje restaurátorský a konzervátorský zásah, zpracovávají průzkumové listy," říká k činnosti svých kolegů Martina Bolom-Kotari, která práce vede.

Finančně byl projekt podpořen Ministerstvem kultury a skončit by měl v roce 2020.   (řez)