O ten se stará nový elektromobil. „Prosazujeme moderní a efektivní přístup v poskytování sociálních služeb, a zároveň chceme být mezi prvními, kteří budou lidem pomáhat a přitom se chovat šetrně ke svému prostředí,“ říká ředitelka Centra sociálních služeb Naděje Eva Kašparová, která pozitivní efekt spatřuje jak v rovině ekologické a sociální, tak i regionální.

„Počet klientů sociálních služeb v Broumově stále vzrůstá a přibývají zájemci o služby i ze spádových obcí. Elektromobil bude využíván zejména pro klienty pečovatelské služby. Provozní doba poskytování pečovatelské služby byla rozšířena na sedm dní v týdnu, a to až do večerních hodin,“ dodává Eva Kašparová.
Cílem organizace je podporovat uživatele na základě jejich individuálních potřeb, v jejich přirozeném prostředí. Aby byla služba zajištěna všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, je nutné společně s personálním posílením zajistit také dopravní prostředky pro poskytování služby. K tomuto účelu je vhodný automobil se specifickými požadavky (prostor pro cestujícího klienta, úložný prostor pro zdravotní pomůcky, vhodná výška pro nastupování, více sedadel, variabilita, apod.).

Pořízení elektromobilu bylo umožněno díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, ale zejména díky přispění místních aktérů - Podnikatelskému klubu Broumovska, Nadačnímu fondu VEBA a Městu Broumov – zřizovateli Centra sociálních služeb Naděje. „Díky nim můžeme být jedni z prvních, kteří na Broumovsku elektromobil využívají,“ těší Evu Kašparovou.