Na severovýchodním svahu by chtěly spolky rozvíjet své klubové a sportovní aktivity, vyznačit tu naučnou stezku, dále by byla plocha využita pro cvičební prvky a jako přírodní sportoviště. Přidat se chce i Automotoklub Jičín.

„Navrhované využití respektuje územní plán, o plochu bychom pečovali a městu platili stanovené nájemné,“ slibuje Jan Zápotocký, který nyní předkládá žádost o pronájem jičínské radnici.