„Jedná se o chodníky v pěti ulicích, které byly vybrané jako nejvíce využívané chodci a v naprosté většině jsou ve špatném stavu. Celková částka za veškeré opravy včetně nového asfaltového povrchu v ulici Johnova po vysoutěžení dosáhla 11 milionů korun,“ říká místostarosta města Michal Beseda. Stavební práce mají začít ve druhé polovině září.