Velkou proměnu má před sebou trutnovský špitál. Zařízení, které patří pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, projde radikálními stavebními úpravami. „Na celou přestavbu včetně dodávky zdravotnických technologií počítáme s investicemi ve výši 265 milionů korun,“ upřesnil Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

Kraj po dvou neúspěšných pokusech našel konečně dodavatele, který zrealizuje zakázku na výstavbu konsolidovaných laboratoří a transfúzního oddělení. První veřejnou soutěž kraj zrušil loni na jaře, kdy ani jeden ze tří přihlášených účastníků nesplnil podmínky výběrového řízení. Druhý tendr zrušil letos v lednu, kdy se přihlásil jediný účastník, který nesplnil podmínky dané zákonem o veřejných zakázkách.

„Je to velmi dobrá zpráva pro trutnovskou nemocnici,“ reagoval ředitel špitálu Miroslav Procházka na informaci, že se konečně podařilo vysoutěžit dodavatele velké zakázky. „Nicméně stavbě budeme muset přizpůsobit provoz nemocnice, a to i parkování a pohyb po areálu,“ upozornil Procházka na komplikace, související s výstavbou. Rovněž zaměstnanci musí počítat s provizorními přesuny, výstavba v nemocničním areálu se dotkne řady oddělení.

K slavnostnímu podpisu smlouvy s dodavatelem dojde 18. července. Stavební firmy si převezmou objekty v srpnu, práce mají začít na přelomu srpna a září.

Projekt na výstavbu laboratoří a transfúzního oddělení je rozvržen do dvou ročních etap. Trvat mají dohromady 25 měsíců. První etapa řeší rekonstrukci pavilonu, ve kterém v současnosti sídlí oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie, i objekt ředitelství. Dojde také k zateplení v areálu nemocnice.

Druhá etapa přinese demolici dvou pavilonů B a C, kde sídlí oddělení klinické biochemie, kožní a plicní. Stavební firmy postaví nový objekt, do kterého se přestěhuje transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny. Budova G, kde sídlí pracoviště nukleární medicíny, bude následně přebudována na administrativní prostory nemocnice, a nově tam najde sídlo ředitelství.

Mapa areálu trutnovské nemocnice.Zdroj: archiv