„Je vidět, že se na konferenci přihlásili kolegové se skutečně zajímavými tématy, která celou problematiku staví do širších kontextů, o kterých jsme mnohdy ani nevěděli. Začíná se poznání regionu rozšiřovat do dalších oblastí. Jednoznačně je konference přínosem," pochvaluje si Milan Dospěl z filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která akci spolupořádá. V sále, kde zasedá krajské zastupitelstvo, se během konference vystřídá kolem třiceti českých i polských řečníků.

„Probíhá zde výměna aktuálních trendů a určitě je zajímavé si poslechnout, jaký názor na danou věc mají kolegové. Nemám možnost sledovat úplně nové trendy na historickém poli, takže pro mě je jednodušší, když mi informace historici takto podají. Zvlášť přínosem je určitě pro východočeskou gotiku, která stojí ve stínu ostatních regionů," myslí si historik a kněz Radek Martínek z Pardubic.

Mezi nejvýznamnější známé památky východočeské gotiky a renesance patří královéhradecký chrám svatého Ducha nebo pardubický zámek. Celkem je v kraji 18 národních kulturních památek jako například barokní Hospital Kuks, Babiččino údolí či kaple Zjevení Páně ve Smiřicích.