Účastníci hodnotí konferenci jako velice přínosnou. Oslovilo je i samotné město. „Je nádherné. Oceňujeme, že i v centru máte spoustu malých obchůdků. To u nás chybí,“ povzdechly si účastnice z Chebu. „Konferencí se účastním posledních patnáct let a mohu říci, že tato je jedna z nejlepších. Skvěle připravená organizačně i obsahově. Inspirující příspěvky vzbuzují mezi posluchači velkou pozornost,“ konstatoval předseda sdružení Libor Honzárek.

V sobotu zájemci podniknou společný výlet za monumenty Mariánské zahrady, navštíví čtyři lesní barokní kaple.