Z 20 zkontrolovaných autobusů a jejich řidičů u 15 z nich shledali pochybení, za které řidičům uložili 8 kaucí po 10 tisících korunách a 7 kaucí ve výši 5 tisíc korun pro každého řidiče. „Největší chyby vykazovali přepravci u předkládání „Jízdního listu EU“, kdy buď neměli tento doklad vůbec, nebo policistům předkládali jak prvopis, tak i kopii, která však měla zůstat v domovské firmě,“ sdělila policejní mluvčí Eva Prachařová.

Další zjištěné nedostatky se týkaly například nedodržování stanovených přestávek a doby jízdy. Pod drobnohledem byl také technický stav autobusů, zda jsou vybavené hasicími přístroji či kladívky na nouzové otevření oken.

Adršpach pod náporem turistů z Polska.
Adršpach po roce utnul parkování zdarma