Část gotického hradu je zatím schována pod lešením. Od podzimu loňského roku tu probíhá jeho rekonstrukce za zhruba sto milionů. Cílem je stabilizace podloží a odvodnění celého hradního areálu, dále sanace hradebních a parkánových zdí z pískovce. V této chvíli je prostavěno zhruba 35 milionů.

Hrad se poprvé otevře o víkendu

„Dokončujeme systém odvodnění hradu, což nás trošku zdrželo. Šestého června už budou zasypány hlavní odvodňovací trasy a objekt zpřístupníme,“ slibuje kastelán Jan Macháček.

Otevřena bude jedna prohlídková zhruba hodinová trasa pro 19 osob.

Kastelán upozorňuje, že telefonní rezervace přijímat nebudou, návštěvníci si na Kosti musí počkat. Prohlídky se plánují po půlhodinových intervalech. Některé prostory hradu budou kvůli stavbě do konce června nedostupné. Příchozí si prohlédnou černou kuchyni, hradní paláce včetně zbrojnice a mučírny. Uzavřena zůstane barokní zimní zahrada, kaple a dřevěný ochoz.

Venkovní terasy pod hradem jsou od minulého týdne volně přístupné, restaurace včetně populárních grilů jsou v provozu se sníženou kapacitou návštěvníků, kteří by i tady měli dbát koronavirových opatření.

Kost v celé své kráse

Rekonstrukce památky pokračuje. Odhadem je ukončena třetina stavebních prací. Opraveno je ze dvou třetin zdivo Velké bílé věže, částečně horní hradby. Nyní práce pokračují na spodních parkánech, kde dochází k rozebrání hradeb a jejich přezdění.

„Zpátky dostavujeme hradby do původní výšky, hotovo má být v červenci. Pak se vrátíme k jednotlivým úsekům, kde ještě nebyla provedena sanace po spárování, ale to už jsou jen kosmetické úpravy,“ říká Jan Macháček, který už se těší, až se hrad ukáže v celé kráse. Vedle opravy zdiva a přespárování dojde i k obnově omítek paláců. Ty už budou k vidění při otevření památky. V bývalém čeledníku vzniknou navíc nové toalety, v poslední etapě dojde k přeložení dlažby.

Překvapení pro archeology

Svoji práci už odvedli archeologové, nyní dokončují zásyp nálezů. Zásadním objevem, který mění náhled do historie hradu, je přesná identifikace objevu na severním parkánu. Původně objevená věž je vstupní bránou, kterou se vcházelo do hradu.

„Změnilo nám to historii. Podle rozboru malty a kamene je tato brána pravděpodobně nejstarší na hradě a pochází ze 13. století. Dále byly odhaleny různé vrstvy původní dlažby,“ komentuje nález Jan Macháček.

Z první kamenné stavby na Kosti jsou dochovány pouze základy. Historie hradu se tak ale posouvá o sto let.

„Podle průzkum se můžeme domnívat, že zde stála brána, ale nikdo neví přesně, jak vypadala,“ říká Macháček k objevu a dodává: „Osídlení kopečku bylo pravděpodobně od osmého století, ale kamenné stavby a pevnosti, s těmi se počítalo až ve 14. století a my jsme se nyní dostali do století třináctého,“ konstatuje.

Peníze z Evropy

Pro představu návštěvníků bude obrys základů původní vstupní brány na severním parkánu naznačen dlažbou.

Rekonstrukce hradu Kost za přibližně sto milionů korun je realizována díky dotaci z evropského programu IROP ve výši 80 procent nákladů. Dokončena má být v příštím roce.