„Každé prázdniny probíhají desítky běžných oprav, výměny oken, zateplení, modernizace vybavení. Jedny z největších investic do celkové rekonstrukce školy byly rekonstrukce památkově chráněných hradeckých budov Gymnázia J. K. Tyla a Rudolfina, kam se po rekonstrukci nastěhovala Obchodní akademie a Střední odborná škola," informovala Deník mluvčí kraje Martina Götzová.

Do opravy a modernizací škol investuje kraj postupně. Vyloženě v havarijním stavu krajské budovy škol nejsou. Nejčastěji potřebují výměnu oken, rekonstrukce střech či topení, opravy podlah, výmalby a tak podobně. Postupně se sestavují plány investic a oprav na období tří let, ze kterých se vychází při plánování rozpočtu.

Centra odborného vzdělávání

K modernizaci výuky přispěla centra odborného vzdělávání. Vznikala především za podpory evropských dotací, a to v rámci podpory rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, vzdělávacími institucemi a úřady práce.

„V kraji  kraji se jich za uplynulé roky realizovalo více než 20 v celkovém finančním objemu téměř čtvrt miliardy korun," upřesnila mluvčí. Kraj se na projektech podílel jejich dofinancováním.

Největší projekty krajského školství
● Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva (Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové)
♦ Celkové výdaje projektu činily  13,9 milionu korun, 
z toho 11,6 milionu korun činila dotace EU.

● Podpora praktické výuky technických oborů na SPŠ Trutnov (Střední průmyslová škola, Trutnov).
♦ Celkové výdaje projektu činily 35,2 milionu korun, 
z toho dotace 27,9 milionu korun .

● Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova, Hradec Králové
♦ Celkové výdaje projektu činily 14,1 milionu Kč, z toho dotace EU pokryla 11,4 milionu korun.

● Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický 
a strojírenský průmysl (Integrovaná střední škola, Nová Paka)
♦ Celkové výdaje projektu činily 15,3 mil. Kč, z toho 10,3 milionu korun dotace EU.

● Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant (Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny)
♦ Celkové výdaje projektu činily 5,3 milionu korun,
z toho 4,4 milionu korun pokryla dotace EU.