„Železnice je v našem kraji velmi zanedbaná. Je zde obrovská hustota železniční sítě, kterou bychom měli rozvíjet a navázat na významný železniční uzel Pardubicka. Královéhradecký kraj velmi usiluje o rozvoj železniční dopravní infrastruktury. Například na trase Hradec Králové - Týniště nad Orlicí - Chocně chceme, aby vlaky jezdily na dvoukolejné trati," řekl náměstek hejtmana Martin Červíček.