Kraj chce v Jičíně postavit budovu na poskytování sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením. Všechny pozemky jsou v sousedství dnešního domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou v Hofmanově ulici.

Královéhradecký kraj ve své strategii v oblasti sociálních služeb pro období 2018 – 2026 chce zajistit poskytování sociální služby o kapacitě 18 lůžek. Dne 27. srpna krajský úřad požádal o poskytnutí informací o ceně pozemků a podmínkách prodeje. Zastupitelstvo prozatím bude schvalovat záměr.

Bude-li souhlasit, bude vypracován znalecký posudek na cenu a město bude pokračovat v jednání s Královéhradeckým krajem.