O změně podmínek rozhodla v úterý odpoledne rada kraje. Odbory od prosince žádají zrušení tendru. Podle  nich zadávací podmínky pětimiliardové soutěže postavené jen na co nejnižší ceně povedou ke stagnaci již nyní podprůměrných mezd řidičů. Vedení kraje však tvrdí, že tendr zrušit nemůže, protože by se vystavil hrozbě čtyřicetimilionové pokuty. V úterý tedy zvolilo jinou cestu.

„Vedoucí odboru dopravy má 11. ledna předložit návrh změn zadávacích podmínek," řekl novinářům hejtman kraje Lubomír Franc. Téhož dne by o tom měla rada kraje rozhodnout. Termín pro odevzdání obálek s nabídkami by se tak posunul z 18. ledna až na konec března.

V nových podmínkách kraj chce změnit valorizace mezd a některých dalších nákladů. „Chceme, aby v podmínkách byla umožněna zaměstnavatelům i jakási důstojná mzda pro jejich řidiče. Chceme, aby řidiči měli garantovánu minimální výši nepodkročitelné mzdy a aby byl jasně daný mechanismus jejich nárůstu," řekl hejtman. Úprava bude řešit i pokuty, na které si řidiči stěžují.

Odboráři se mají s vedením kraje sejít ve čtvrtek. V úterý při akci Vesty pro Hradec řekli, že pokud kraj nesplní jejich podmínky, bude do několika dní následovat stávka. Čtvrtek tedy ukáže, co bude dál.

O tom, že to řidiči myslí se stávkou vážně, měla kraj přesvědčit včerejší výstražná akce Vesty pro Hradec, kterou odboráři vyhlásili minulý týden na setkání s hejtmanem Lubomírem Francem. Dotklo se jich, že jednání rady o pětimiliardovém tendru na zajištění autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji na dalších deset let bylo svoláno na úterý, ale jednání s odboráři až na čtvrtek.

Ukážeme, že takhle to dělat nebudeme

V úterý tedy na dopravní terminál v Hradci Králové přijížděly autobusy s řidiči oblečenými v reflexních vestách. Měli tak dát najevo, že s podmínkami tendru s nesouhlasí.

K akci se sice nepřipojili  všichni, předseda odborů ve společnosti BusLine Jiří Kuchynka, který  včera  na terminál přijel, byl přesto s akcí spokojen: „Řidiči ve velké většině vesty mají. Jsou tady i řidiči bez vest, ale ti jsou z jiných krajů a přijíždějí dálkovými autobusy."

Podle něj si odboráři počkají, až jim vedení kraje na čtvrteční schůzce oznámí, jak, dopadlo jednání rady. Pokud jejich požadavky nesplní, sejdou se s řidiči k jednání, a pak případně přistoupí ke stávce. Termín zatím neznají, ale pode Jiřího Kuchynky by měla být co nejdříve, protože pak už by nikdo nevěděl, proč se stávka koná.

„V časovém horizontu asi pár dní po schůzce bychom ukázali, že takhle to dál dělat nebudeme," řekl.

Řidiči by chtěli 25 až 27 tisíc
Bez přesčasů a různých příplatků si řidiči nyní v průměru vydělávají kolem 12 500 korun měsíčně. Přáli by si však mzdu o více než deset tisíc korun vyšší. „Chceme normální mzdu okolo 25 až 27 tisíc korun za ty hodiny, které trávíme za volantem," řekl předseda odborů ve společnosti BusLine Jiří Kuchynka.
Královéhradecký hejtman Lubomír Franc však má za to, že jde hlavně o záležitost zaměstnavatelů. „Nelze přenášet celou odpovědnost za jednání o mzdách pouze na kraj," řekl hejtman.
S tím odboráři nesouhlasí. „Kraje vždy tlačily na nejnižší nabídkovou cenu, a tím znemožnily naše vyjednávání se zaměstnavateli," prohlásil předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík.

Většina je prý ochotná do stávky jít

Zájem řidičů o vstup do stávky už si prý odboráři mapovali. „Za naši společnost BusLine mám podepsané podpisové archy ke stávce od 95 procent zaměstnanců. To samé se děje i v jiných firmách," sdělil Jiří Kuchynka. V Česku by podle něj měla vzniknout jednotná metodika pro autobusové soutěže, podle níž by se měl řídit i hradecký kraj.

K úterní „vestičkové" akci se přidali i řidiči z CDS Náchod. „Je potřeba, aby o podmínkách, za kterých řidiči musí pracovat, začal konečně někdo přemýšlet. Co mi vadí?  Nízké platy, pokuty i organizování dopravy. Požadavky na nás se zvyšují, ale peníze zůstávají stejné," řekl muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Naopak Jaroslav Vondruška z firmy AP Tour Nový Bydžov se k akci nepřipojil. „Dnes jsem první den v práci a vlastně jsem o ní nevěděl. Ale asi bych se stejně nepřipojil, protože před několika dny jsme byli na pohřbu majitele naší firmy, takže na akci s vestami nemáme moc myšlenky. Do příštího protestu bychom asi šli, ale dnes jsme se pietních důvodů nezúčastnili," uvedl řidič.

Středula: Není to jen věc kraje
Hejtman Lubomír Franc se v úterý sešel s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Šéf odborů ocenil vstřícné kroky kraje, které chce podniknout, na druhou stranu stojí za odbory, které trvají na zrušení zakázky.
Příčinou vzniku celého konfliktu je podle šéfa odborů zákon o zadávání veřejných zakázek. „Současný protest odborářů není principiálně protestem proti Královéhradeckému kraji, ale protestem proti současnému systému zadávání veřejných zakázek. Proto odbory na zastavení tendru trvají," řekl Josef Středula. Podle něj by mohlo být řešením například vládní nařízení o odměňování řidičů ve veřejné dopravě.

Chtějí řidiče zbavit obav z pokut

Odbory požadují zrušení výběrového řízení a vypsání nového, a to podle nového zákona o veřejných zakázkách, který začne platit v dubnu. To však hejtmanství odmítlo, tendr by se totiž už do konce roku nestihl dokončit.

Odborářům však vedle platů vadí i další záležitosti. Podmínky soutěže jsou prý celkově špatně zpracované. Podle nich se kraj snaží přenést všechna rizika na dopravce, navíc mu stále chybí plán dopravní obslužnosti. Poukázali také na množství a přísnost sankcí, jimiž jsou řidiči postihováni a podle odborů šikanováni. „Sankce jsou zpracovány tak dobře, že umožňují velmi dobrý byznys," prohlásil minulý týden jeden z řidičů.

Hejtman Franc v úterý řekl, že úprava zadávacích podmínek by se měla dotknout i části, která řešila postihy řidičů. „Chceme řidiče zbavit obav z některých neopodstatněných sankcí," řekl hejtman.
Všechny změny v dokumentaci chce kraj nechat posoudit právníkům, aby se nedostal do konfliktu se soutěžním právem. „Bude tady velká diskuse o tom, jak zakotvit minimální garantovanou mzdu do podmínek," podotkl hejtman.

Kraj zatím neví, jak se k jeho krokům postaví odboráři, proto se raději připravuje na případnou stávku. „Jsme připraveni na opatření, aby stávka měla na obyvatele co nejmenší dopad," upozornil hejtman.

Kraj by podle něj jednal s dopravci o povinnostech vyplývajících ze smlouvy, informoval by veřejnost a snažil by se zajistit dopravu na nejfrekventovanějších linkách.

Hejtman Franc s výhradami odborářů nesouhlasí
Zakázku lze zrušit.
Hejtman: V případě, že bychom zakázku zrušili, jsem si jist, že by naše rozhodnutí bylo napadeno antimonopolním úřadem, hodnoceno jako správní delikt a v tomto případě kraji hrozí pokuta až 40 milionů korun. Zároveň by tento krok mohl být hodnocen jako trestný čin, kdy by byli stíháni všichni členové krajské rady.

Kraj záměrně vyvíjí nátlak na nejnižší cenu zakázky.
Hejtman: Maximální ceny v zadávací dokumentaci jsou už teď vyšší než ceny současné. Jaké ceny nám dopravci nabídnou, se dozvíme až po otevření obálek. Naším hodnotícím kritériem není pouze celková cena, soutěžíme na ekonomickou výhodnost. Je to v souladu se zákonem a my musíme jako hospodáři s veřejnými penězi zacházet tak, aby byly využity ekonomicky výhodně a efektivně.

Požadavek na stáří vozového parku není racionální a opodstatněný.

Hejtman: Pokud chceme, aby u nás v kraji jezdily bezpečné, ve větším procentu nové, bezbariérové autobusy, které by poskytovaly obyvatelům patřičný komfort, aby byly klimatizovány, aby byla veřejná doprava dostupná všem, přijde mi to jako dostatečný racionální důvod.

Kraj nemá vypracovaný dopravní plán.

Hejtman: Je pravda, že dopravní plán není prozatím schválen. Existuje jeho pracovní verze, která bude ještě podrobena připomínkám. Bude schválen v roce 2016, ale zdůrazňuji, že existence schváleného dopravního plánu není podmínkou pro vypsání veřejné zakázky.

Zakázka stanovuje neúměrné sankce pro řidiče.

Hejtman: Je pravda, že naše zakázka počítá s 95 druhy sankcí pro dopravce. Za standardních podmínek se přímo řidičů dotýká asi dvacítka. Chceme přehodnotit sankci za nevyužívání maximálního výkonu vozidla. Musíme ale trvat na tom, aby řidičům mohla být udělena pokuta v případě neobsloužení zastávky, pokud nevydají cestujícím platnou jízdenku, nepočkají na přípoj, nebudou záměrně jezdit dle jízdního řádu, nebudou udržovat autobusy v čistotě nebo pokud budou v autobuse kouřit.