Záchranný program

Podle radního Otakara Rumla kraj od roku  2008 pomohl zrenovovat asi padesátku varhan, krajské dotace činily asi 12,5 milionu korun.

Letos se příspěvky na obnovu historických varhan  pohybují od sta až do dvou set tisíc korun. „Tento dotační program vypisujeme každoročně a je, dá se říci, programem záchranným. Rekonstrukce vzácných historických hudebních nástrojů jsou totiž často velice nákladné a bez příspěvku na opravu by nemohly dále sloužit," řekl Otakar Ruml.

Nejvíce peněz, 207 tisíc korun, putuje na obnovu historických varhan v kostele sv. archanděla Michaela v Borohrádku. Nejstarším opravovaným nástrojem jsou varhany v děkanském kostele v Broumově, které pocházejí z roku 1700. Naopak nejmladší nástrojem jsou varhany v Husově sboru v Dobrušce, které poprvé zazněly před 111 lety.

Podle mluvčí se jako historické varhany v tomto dotačním programu označují nástroje, od jejichž výroby uplynulo minimálně 80 let.

Na obnovu čeká devět nástrojů
Oprava varhan                                                                 Dotace
Kostel sv. Anny v Žirči                                                    173 000 Kč
Kostel sv. archanděla Michaela v Borohrádku                  207 000 Kč
Děkanský kostel v Broumově (2. etapa)                         173 000 Kč
Kostel Navštívení P. Marie a sv. Václava,  D. Kalná            100 000 Kč
Husův sbor v Dobrušce                                                  144 000 Kč
Bohuslavice nad Metují                                                    122 000 Kč
Kostel sv. Anny ve Starých Bukách                                 147 000 Kč
Oprava varhan v kostele sv. Jakuba v Jičíně                    104 000 Kč
Oprava varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Ostružně   100 000 Kč