„Částka na opravy silnic bude letos historicky nejvyšší," řekl novinářům hejtman Lubomír Franc. Kraji výrazně přispějí dotace z evropských fondů a ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zvětralé skály přestanou hrozit

„Pro letošní rok máme v plánu opravit skoro 62 kilometrů silnic, šest mostů a máme dohromady deset projektů na opravy opěrných zdí a stabilizace svahů," uvedl hejtman.

Nejnákladnější opravou prochází silnice ze Svatojánského Újezdu přes Lužany na Špici na Jičínsku, která bude stát asi za 64 milionů korun.

Velmi náročná bude také rekonstrukce silnice dlážděné kostkami v Teplicích nad Metují, která vyjde asi na 54 milionů korun.  „Je dlouhá necelý kilometr, ale je tam velké množství přeložek a inženýrských sítí," upozornil Lubomír Franc.

V posledních letech  kraj řeší problémy se skalními svahy v horských oblastech, které zvětrávají a padají na silnice.  Z operačního programu Životní prostředí se  podařilo  získat dotaci 10,5 milionu korun na stabilizaci svahů u silnice z Temného dolu na Pomezní Boudy v Krkonoších.

Ředitel krajských silničářů Jiří Brandejs upozornil také na opravu Náchodské ulice v Novém městě nad Metují.  „Je to asi nejhorší komunikace v kraji," řekl. Její oprava bude dokončena v září.

Řidiče čeká množství objížděk

ROP Severovýchod pošle na desítku krajských silnic 300 milionů korun, opravy hradí  ze sta procent. Na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) čeká třicítka projektů s předpokládanými náklady dohromady 350 milionů korun. U těchto projektů bude míra spolufinancování SFDI od 85 do sta procent.

V kraji se letos rekonstruuje také mnoho silnic první třídy a řidiči se budou muset vypořádat s řadou objížděk. „Až se stavební sezona rozjede naplno, bude třeba i trpělivosti řidičů," podotkl hejtman a požádal veřejnost o shovívavost.

Hejtman uvedl, že kraj za poslední dva roky opravil asi 130 km silnic za více než miliardu korun. Velké investice do silnic by měly pokračovat i příští rok, částka bude zřejmě stejná jako letos.

Hlavními zdroji financování v roce 2016 by měly být nový evropský Integrovaný regionální operační program (IROP) a dotace od SFDI.   (vit)

Opravy silnic druhých a třetích tříd
Okres     Stavební     cena                     Co se opraví?
              akce        (mil. Kč)                                                          
HK            6             74,5         5,2 km   1 most
JC            7            185,3       24,8 km   1 most
NA           11            208,9       9,8 km    1 most     2 opěrné zdi
RK           10            191,4       20,4 km   1 most     2 opěrné zdi
TU            8            70,9            1,4 km   2 mosty   3 opěrné zdi
                                                                  3 stabilizace svahu

Celkem    42             731          61,6 km   6 mostů  7 opěr. zdí
                                                                 3 stabilizace svahu

Masivní investice
Pardubický kraj - Masivní investice do krajských silnic –  tedy II. a III. tříd – podobně jak vloni i letos plánuje také pardubické hejtmanství. Zdejší cestáři na to chtějí využít schválených 283 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Kraj přidá dalších 40 milionů a silničáři za dalších 20 milionů sami provedou velkoplošné opravy povrchů vozovek na dalších komunikacích. Několik stovek milionů korun přidala i EU. „Dohromady tedy budou slušně opraveny silnice v hodnotě téměř 343 milionů korun," uvedl šéf pardubických krajských silničářů Miroslav Němec. Opravit se letos má například průtah Duban na Pardubicku, křižovatka v Nemošicích a další úseky. Již v běhu je rekonstrukce silnice z Dřeveše do Silnice na Chrudimsku.   (kim)