„Spolek navíc nepředložil vyúčtování finančních prostředků dotace, kterou obdržel za první pololetí loňského roku, což je závažné porušení smlouvy o poskytnutí dotace," uvedl hejtman. Krajský úřad už před časem spolku odebral registraci. Spolek se proti rozhodnutí odvolal a záležitost teď řeší ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hradecký Oblastní spolek ČČK dluží desítkám seniorů vybrané zálohy za rekondiční pobyty, které se neuskutečnily, a hotelům za neuhrazené služby. Navíc neplatil mzdy zaměstnancům, a ti ho proto poslali do insolvence. Pražská Výkonná rada ČČK proto spolku k poslednímu únoru  zrušila registraci. Vedení spolku už oznámilo, že se proti zrušení registrace odvolá, a postup pražského ústředí označilo za „unáhlený a chybný".

Kraj poskytoval oblastnímu spolku dotaci na zajištění chráněného bydlení ve Všestarech, osobní asistence ve školách a odlehčovacích služeb. Za loňský rok činila dotace od kraje 1,2 milionu korun. ČČK letos od kraje dostane 300 tisíc korun na ocenění bezpříspěvkových dárců krve pro všechny oblastní spolky v kraji. Protože spolky si v minulosti stěžovaly, že jim hradecký OS ČČK tyto prostředky nerozděluje, šly tentokrát peníze přes ústředí Červeného kříže v Praze. „Rozhodování o rozdělení peněz mezi spolky jsem byl osobně přítomen," řekl hejtman. Dotace spolku už neposkytuje ani královéhradecký magistrát.