Kraj tak chce podpořit  rozvoj profesí, kterých je na trhu práce nedostatek a navíc u nich ubývá vyučujících.

Vyučující stárnou nebo odcházejí

Královéhradecký kraj k takovému opatření přistoupil zřejmě jako první v Česku. „Učitelé stárnou nebo odcházejí k firmám, kterým chybějí pracovníci, a noví se do škol nehlásí," řekl novinářům hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Rada kraje v pondělí schválila částku deset milionů korun, kterou chce dát na posílení mezd pedagogů v oboru strojírenství a strojírenská výroba a v oboru elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Po povinných odvodech půjde přímo na platy 7,4 milionu korun.

Podle údajů kraje se finanční podpora bude týkat  asi 233 učitelů na 16 krajských školách. Peníze by měly vystačit na letošní a příští školní rok.

Ubývají i žáci
Kromě úbytku pedagogů kraj už delší dobu pociťuje i nedostatek žáků v technických oborech. Proto se před osmi lety  rozhodl, že bude prostřednictvím stipendií podporovat dobré studenty. Za uplynulý školní rok vydal na stipendia pro 1500 žáků v oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem celkem 5,8 milionu korun. Od příštího školního roku vzroste počet podporovaných technických oborů na 23.
Stipendia nejsou vyplácena plošně, protože jejich získání je podmíněno dobrými výsledky. Odměna, kterou žáci formou prospěchových stipendií dostávají, je odstupňována. V prvním ročníku činí 300 korun, ve druhém 400 korun a ve třetím 500 korun měsíčně. Každá střední škola má  pro vyplácení stipendií směrnici.

Pomoci by mohly také firmy

Podle hejtmana Lubomíra France je to pobídka hlavně pro začínající  pedagogy, kteří zvažují, zda jít do školství nebo za lepší plat nastoupit do firmy. „Ředitelé škol vědí, že to budou muset ostatním učitelům vysvětlit," podotkl hejtman.

Kraj o podpoře odborného školství jedná také s oborovými sdruženími, která by měla pomáhat s vybavením či financováním různých akcí. Vedení kraje také žádá firmy, aby pro vyučování na menší úvazky uvolňovaly své pracovníky.

V současné době učí na středních školách, které spravuje Královéhradecký kraj, celkem  1916 pedagogů, dosažený průměrný plat učitelů teoretické výuky za rok 2015 činil 28 791 korun měsíčně.

Kraj nedávno také rozhodl, že třemi miliony korun podpoří polytechnické vzdělávání ve školách. Peníze jsou určeny na nákup stavebnic, experimentálních sad pro děti či měřicích systémů, bude je možné použít i pro školení pedagogů a ke vzniku technicky zaměřených kroužků na základních a středních školách.