„Cílem grantu je zvýšení počtu absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v těchto oborech. Grant motivuje stávající praktické lékaře, kteří se budou ochotni podílet na jejich výchově, po dobu tří let částkou 48 tisíc korun ročně," uvedl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Ve stanoveném termínu bylo přijato sedm žádostí s celkovou požadovanou výši grantu 336 tisíc korun. Výběrová komise doporučila schválení všech došlých žádostí, jelikož splňovaly veškeré podmínky vyhlášeného grantu," dodal Valtr.

Absolvent lékařské fakulty, který chce získat specializovanou způsobilost pro samostatný výkon práce praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, musí projít tříletým vzdělávacím cyklem. Vzdělávání probíhá formou takzvaných rezidenčních míst, která schvaluje a financuje Ministerstvo zdravotnictví. Školitel si vybere ve výběrovém řízení absolventa, který se stane jeho zaměstnancem. Z části dotace ministerstva ho platí, dále mu hradí účast na stážích v nemocnici a také ho sám školí a dohlíží na jeho praxi. Kvůli nízkému ohodnocení však o funkci školitele nebyl mezi lékaři příliš velký zájem.   (kop)