Hejtman Lubomír Franc potvrdil finanční podporu na vypracování dokumentace, která je potřebným krokem na cestě k zápisu těchto unikátních architektonických staveb na seznam světového kulturního dědictví.

„Pan hejtman vyjádřil jednoznačnou podporu naší snaze," řekl europoslanec Tomáš Zdechovský, který dlouhodobě upozorňuje na fakt, že v Královéhradeckém kraji se zatím žádná památka UNESCO nenachází.

Broumovská farnost, pod kterou spadá 13 unikátních kostelů, se snaží o záchranu těchto památek a podle europoslance zamýšlí vedle zpřístupnění kostelů také vybudovat naučnou stezku a obnovit poutní cesty.