Krajští zastupitelé proto schválili změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, která by měla množství fosforu v nádrži omezit. Podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat Povodí Labe, se tato látka do zdejších vod dostává hlavně z odpadních vod přitékajících z levobřežní strany Rozkoše. Proto budou odvedeny tlakovým potrubím do kanalizačního přivaděče v Novém Městě nad Metují a do tamější čističky odpadních vod. Kraj se na odvedení odpadních vod bude finančně podílet.

"Je tak dána šance dalšímu rozvoji obcí v lokalitě vodní nádrže Rozkoš, jako rekreační oblasti,“ uvedl krajský radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma. Navržené řešení podle něj umožní také odvedení splaškových vod z průmyslové zóny Vysokov.

"To je však jen začátek procesu," upozornil radní. Povodí Labe by se pak mělo zaměřit na zlepšení kvality vody i proti proudu řeky Úpy.

Dalším řešením jsou biotopová jezírka
Rozkoš se s problémem sinic a zelených řas, které mohou citlivějším lidem a dětem způsobit zdravotní problémy, potýká už roky. Hygienici každé léto varují rekreanty zdejšího autokempu před jejich výskytem, nebo dokonce vydávají zákaz koupání. Fosfor se do přehrady dostává hlavně z Rovenského a Šonovského potoka, kterými sem tečou odpadní vody z okolních vesnic.
Radnice v České Skalici se kvůli rekreantům dokonce rozhodla vybudovat biotopová koupací jezírka. Voda v nich se neupravuje chemicky, ale pomocí takzvaných biofiltrů a kořenových systémů rostlin.