První soutěž na jaře zrušil, zájemci nesplnili podmínky výběrového řízení. „Trutnovská nemocnice ročně hospitalizuje zhruba 13 tisíc pacientů a provádí více než čtyři tisíce operací. Investice do tohoto zařízení je další krajskou prioritou, která zmodernizuje nemocnici na dalších 20 let,“ uvedl náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Projekt bude rozdělen do dvou postupných etap. První fáze řeší rekonstrukci včetně zateplení pavilonu, který nyní slouží oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie. V průběhu jednoho měsíce po skončení zkušebního provozu a kolaudaci se do prostor přemístí oddělení klinické biochemie.

Do jiné části nemocnice se přesune kožní a plicní oddělení, čímž dojde k uvolnění pavilonů B a C určených k demolici. K té dojde v druhé etapě projektu, kdy se také dokončí stavba přilehlé budovy OKB. Po zkušebním provozu a kolaudaci bude do nových prostor přemístěno transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny.

Předpokládaný termín zahájení výstavby je únor 2019.