Rozhodnutí vlády přijal s radostí i náměstek hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti). „Jsem rád, že se to povedlo vybojovat pro žáky, kteří kraji během pandemie pomohli a odpracovali v nemocnicích v součtu víc jak 30 tisíc hodin. Beru to alespoň jako částečné poděkování od státu,“ uvedl Štěpánek.

Ten chce zároveň zahájit smysluplnou debatu o maturitní zkoušce, její užitečnosti a budoucí podobě. Přiklání se k tomu ponechat profilovou část maturitní zkoušky v kompetenci škol a pro státní část realizovat podobně jako například testy Toefl.

"Jednalo by se o znalostní testy, které mohou uchazeči podstoupit kdykoli během studia. Tento systém umožní odstranit zbytečnou duplicitu mezi maturitní zkouškou a následnou přijímací zkouškou na vysoké školy. V krátkodobém horizontu je pak nezbytně nutné vyřešit situaci, kdy žák střední školy chodí řádně do školy, plní si řádně své studijní povinnosti a nakonec z jakéhokoli důvodu nesloží maturitu. Není možné, aby takovýto žák měl dokončené pouze základní vzdělání,“ sdělil Štěpánek.