„Zpracované audity budou sloužit jako podklad pro další přípravu záměrů, tedy zpracování projektových dokumentací. U nehodových míst, kde již existuje zpracovaná projektová dokumentace, bude audit sloužit k ověření řešení navrženého touto dokumentací,“ říká radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Kraj počítá asi s dvacítkou auditů nebo inspekcí, které zmapují nejčastější místa dopravních nehod v kraji na silnicích II. a III. tříd.

Výhodou auditu má být také to, že jeho výsledky zlepšují hodnocení žádosti o dotaci na rekonstrukci silnic u Státního fondu dopravní infrastruktury. Audit by tak měl výrazně zvýšit šanci na zisk dotace na rekonstrukci nejproblematičtějších míst.