Boj o studenty technických oborů trvá

ŠKOLSTVÍ: Také Královéhradecký kraj trápí úbytek dětí na středních školách. „Střední školy v Královéhradeckém kraji jsou v současnosti zaplněny z 60 procent. Počet žáků na krajských středních školách a učilištích v průběhu času spíše klesá.V regionu už delší dobu citelně chybějí pracovníci strojírenských, elektrotechnických, stavebních, ale i dalších technických oborů.

Rada Královéhradeckého kraje proto v roce 2008 schválila podporu středního vzdělání s výučním listem kategorie H. „Tato podpora byla v průběhu let rozšířena o další obory středního vzdělání," uvedla Martina Götzová. Od 1. září 2008 začalo být žákům vybraných oborů vypláceno stipendium z rozpočtu  kraje. „Od roku 2013 vyplatil kraj na stipendiích  už více než 20 milionů korun," dodala mluvčí. Finanční podpora žákům je odstupňována podle ročníků od 300 do 500 korun. Žákovi, který je klasifikován z odborného výcviku na konci školního roku známkou 1 či 2, přísluší ještě jednorázová odměna, která je také odstupňována podle známky a ročníku od 500 do 3000 korun. Cílem je motivovat žáky, ovšem pokud neplní podmínky, o stipendium přijdou. Částka na podporu v roce 2016 činí 7,5 milionu korun.

Lidé se o zdravotnickou péči bát nemusí

ZDRAVOTNICTVÍ: Královéhradecký kraj trápí nedostatek lékařů a sester, což se projevuje hlavně ve zvýšeném vytížení zdravotnického personálu a provozními komplikacemi v případě dovolených a nemocí.Omezení péče o nemocné však zatím nehrozí.

Kraj se snaží udržet a získat lékaře i sestry prostřednictvím různých pobídek. Už podruhé vypisuje stipendia pro studenty lékařských fakult, které si tak zavazuje, aby po dokončení studia působili v kraji čtyři roky v oborech, kde lékaři chybějí nejcitelněji.

Na začátku září vedení kraje také oznámilo, že chce dát na zvýšení mezd ve svých nemocnicích 25 milionů korun. Peníze by měly být zdravotnickému personálu vyplaceny formou odměn ke konci roku a v průměru by na jednoho zdravotníka mělo připadnout 8 tisíc korun. Platy v krajských nemocnicích se tak letos budou zvyšovat už potřetí.

Při navýšení k 1. lednu vzrostly mzdy v průměru o šest procent všem zdravotníkům. Od 1. července dostaly sestry a nelékařský personál přidáno pět procent. Krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková řekla, že ke konci června byl průměrný plat lékaře v nemocnicích zhruba 61 tisíc korun, u sester plat po červencovém zvýšení vzrostl na 28 600 korun.

Miliony na revitalizaci

INVESTICE: Nejvíce peněz poskytl Regionální operační program (ROP) Severovýchod, který rozděloval evropské prostředky pro území Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Z 16,9 miliardy korun šlo do Královéhradeckého kraje více než 6,5 miliardy korun, z toho na vlastní krajské projekty 2,5 miliardy.

Jednou z nejnákladnějších investic poslední doby byla pro Hradec Králové před několika lety, konkrétně v letech 2011 až 2013, revitalizace objektu továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání.

Celkové výdaje se vyšplhaly přes 190 milionů korun a dotace pokryly necelých 130 milionů.

Před dvěma lety město investovalo i do regenerace Benešovy třídy - centrální části. Výše celkových nákladů se opět vyšplhala ke 190 milionům. Dotační injekce byla v tomto projektu rovných 50 milionů korun.

Třetí nejvyšší investicí byla byla před více jak třemi lety rekonstrukce náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská. Investici za 100 milionů dotace pokryly náklady z jedné třetiny.

V polovině minulého roku se radnice zaměřila i na Infocentrum Hradec Králové. Projekt za téměř 50 milionů pokryly dotace z necelé jedné poloviny.

Doprava potřebuje dotace

DOPRAVA: Veřejná linková autobusová doprava, kterou loni zajišťovalo 14 dopravců, si vyžádala celkem 289 milionů korun. „Mezi další náklady související s dopravní obslužností kraj vynakládá finanční prostředky na provoz terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové, na přepravu handicapovaných dětí na Rychnovsku, na zajištění dopravní obslužnosti spoji hradeckého Dopravního podniku do třech obcí v okolí Hradce Králové či na zlevněný prodej bezkontaktních čipových karet IREDO pro žáky, studenty a seniory nad 70 let," uvedl Michal Friček z tiskového odboru kraje.

Kraj loni vyhlásil šestimiliardový tendr na nové dopravce pro léta 2017 až 2026. Nejprve však kvůli němu musel čelit nevoli odborářů, kterým se nelíbily zadávací podmínky tendru, a další ranou bylo rozhodnutí antimonopolního úřadu, který na jaře, zatím nepravomocně, soutěž zrušil.

Protože kraj nemohl smlouvy končící k 31. prosinci dopravcům prodloužit, rozhodl se zadat zajištění dotované linkové autobusové dopravy od začátku příštího roku bez otevřené soutěže oslovením dopravců, kteří pro kraj již nyní jezdí. Z 13 oslovených dopravců kraj kontrakt uzavřel se dvanácti,  jednu nabídku vyřadil.