Podle zastupitelů se tím vyučovací hodiny zkomplikují a kvalita výuky se může snížit, což bude mít negativní dopad na děti na základních a do budoucna zřejmě i na středních školách.

Krajské zastupitelstvo se proto chce obrátit na MŠMT, aby tento záměr znovu zvážilo a přehodnotilo.

Inkluze ruší propracovaný systém

„Novelou se zavádí takzvaná inkluze, tedy společné vzdělávání v základní škole, které podle nás z praktického hlediska nemůže fungovat a ruší dlouholetý propracovaný systém základního školství, který prostřednictvím speciálních škol dokázal s potřebnou mírou podpory vzdělávat i mentálně postižené žáky," uvedla radní pro oblast školství Táňa Šormová.

Dětem hrozí vyloučení z kolektivu

Nově se zavádí pět stupňů podpůrných opatření, která mají žákům s výukovými problémy usnadňovat vzdělání v běžné třídě. Jedním takovým opatřením je i redukce učiva, které má žák zvládnout.

Podle speciálního pedagoga Arnošta Vítka se děti ze speciálních základních škol v běžných třídách trápí, svým vrstevníkům nestačí a zdržují je. Výuku narušuje také přítomnost speciálních asistentů.

„Navíc se v takovém případě nedá úplně vyhnout tomu, že může být dítě kvůli své odlišnosti z kolektivu vyloučeno," řekl speciální pedagog.

Také sluchově postižené děti mohou mít se začleněním do základních škol problém. Prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Petr Vysuček nedávno uvedl, že počet dětí s tímto handicapem, kterým by výuka v klasických třídách prospívala, je velmi nízký.

Upozornil, že čeština je pro neslyšící děti cizím jazykem, přesto se ji učí podle osnov pro rodilé mluvčí. Nerozvíjí se u nich ale ani znakový jazyk, protože český znakový jazyk učitelé běžně neovládají.

Učitelé: Česko bylo pro Evropu inspirací
Od září 2016 má podle novely školského zákona dojít k velké změně ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti s lehkým mentálním postižením už by neměly být  vzdělávány podle upraveného vzdělávacího programu ve speciálních školách, ale zařazovány do základních škol. Ministryně školství Kateřina Valachová uvedla, že se v zahraničních zkušenostech nepotvrdila obava ze zhoršení úrovně vzdělávání kvůli vyšší míře inkluze. Společné vzdělávání podle ní může prospět oběma stranám.
Nad změnou se pozastavila také Asociace speciálních pedagogů ČR. Její zástupci připomněli, že v oblasti speciálního školství byla ČR inspirací pro jiné evropské státy. Ve výzkumu v roce 2012 mapujícím vzdělávání romské populace bylo Česko ve srovnání s dalšími deseti  zeměmi hodnoceno jako nejlepší v mnoha kritériích, mimo jiné v uplatnění romské populace na trhu práce.