Hydrometeorologové varují před nebezpečím zvýšeného odtoku vody a snížením stability stromů v podmáčené půdě.

Doporučují sledovat vývoj situace a prognózu na webu www.chmi.cz nebo v médiích, vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.