„Situace v Krkonoších je oproti jiným částem republiky relativně dobrá. Skrývá se za tím neskutečná dennodenní práce a úsilí zdejších lesníků i ostatních pracovníků v lesnictví,“ říká Radek Drahný, mluvčí Krnapu.

„Na území národního parku více než dvacet let měníme druhovou a prostorovou strukturu porostů, které byly v minulosti založené s převahou smrku. Při rychlém rozpadu starších porostů by tato práce byla znehodnocená. Proto je i snaha našich lesníků o hlídání kůrovce maximální,“ doplňuje Drahný.

Situaci v horách zkomplikovaly podzimní a zimní vichřice. Kvůli rychlému nástupu jara, nedostatku pracovních sil i problémům s odbytem na trhu se zvýšil podíl množství kůrovcem napadeného dřeva.
Lesníci letos museli zpracovat jen během prvních šesti měsíců stejně dřeva jako za předchozí dva roky dohromady. Nevstupují jen do bezzásahových zón, kde se o vše stará příroda.

„Při asanaci postupujeme co možná nejšetrnějšími způsoby, které umožňují i ponechání dřeva na místě. Je to zejména loupání ležících kmenů, ať ručně nebo strojně za pomoci speciálních nástaveb na motorové pile,“ vysvětluje Radek Drahný. Dřevo lesníci ošetřují také chemicky, i když v národním parku tuto metodu používají omezeně. Aplikují ji na vytipovaných skládkách dřeva